Kamskole

Noen Fakta

 1. Det viktigste på en kam er når innsugsventilen stenger å hva løft på TDC er.
 2. Du må ha minimum 1mm klaring mellom innsugsventil å stempel 5-15 grader før TDC. På eksosventil må du ha 1.5mm klaring til stempel 5-15 grader etter TDC for å unngå stempel/ventil kollisjon på høyt turtall.
 3. Opplever du eller er du redd at lashcaps spretter ut har du feil fjæroppsett.
 4. Ventilløftere med overliggende shim begrenser utvalget på gode kamprofiler ettersom den effektive løfterdiameteren blir mindre, samt at overliggende shim kan sprette ut hvis profilen trykker helt ut mot shim kanten. Gode profiler bruker hele løfterdiameteren.
 5. Ikke handle etter eller viderefør kunnskap om kammer du har lært kun på forum.
 6. Går du opp i durasjon kan du gå ned i ”forgasser” størrelse…
 7. Normalt får du ikke mer flow forbi en ventil som løfter mer enn 25% av sin egen diameter fordi da har port diameteren samme areal som ventil løft arealet. Så det er egentlig ikke hensiktsmessig å løfte en 40mm ventil mer enn 10mm. Men maxløft hender bare en gang pr. syklus mens halvt løft skjer to ganger pr syklus, så for å få til mye durasjon på halvt ventilløft kan vi bruke en ”flatnose” profil eller for å få fin dynamikk i løftkurven kan det hende at løftet til en topp med 40mm ventil blir mer enn 10mm.

Her lister jeg opp de vanligste spørsmålene.

 1. Sammenligne durasjon?

  SVAR: Hvis du vil sammenligne kamakseldata mellom forskjellige fabrikanter må du først sette deg inn i hvordan kamdataen er målt. Da snakker jeg spesielt om Durasjon, ventilløft ved øvre dødpunkt og max ventilløft. Det er veldig vanlig at folk ringer til meg å vil ha en kam med for eksempel 285 grader durasjon, det er greit, men så spør jeg hvordan det ser målt å da gjelder det å ha satt seg inn i et par ting. Durasjon er jo det antall grader veivaksenen snurrer fra det punktet ventilen begynner å åpne å til den er stengt igjen. I dette tilfellet ønsker kunden 285 grader å noen fabrikanter begynner målingen akkurat når ventilen forlater ventilsetet å til den har landet på setet igjen, det kaller vi advertised durasjon. Måler vi durasjon slik får vi med den lange å slakke starten på løftkurven, å det samme på slutten også. Men i realiteten er det ikke særlig mye flow (luftstrøm) forbi ventilen før du begynner å nærme deg 1mm ventilløft, så å oppgi durasjon på denne måten er litt upresist å nesten litt uinteressant. Noen kan ha lange slakke åpningsramper mens andre kan ha korte bratte, å med samme advertised durasjon på 285 grader kan dette bli to helt forskjelige kammer.

  Da er det bedre å måle og sammenligne durasjon målt ved 1mm ventilløft, eller som Amerikanerne som regel gjør, måler på 0.050tommer som er 1.25mm. Da har startkurven stabilisert seg å du er omtrent oppe på den flankevinkelen kammen har videre opp i løftet. Ventilen har også begynt å flowe å vi kan sammenligne mellom forskjellige profiler eller fabrikanter med mere riktighet.  Se på grafen for å forstå 100%.

  Når du nå har lært dette skjønner du også at det er veldig viktig å vite på hvilket ventilløft durasjonen ble målt men det blir også veldig viktig å vite om det var målt med eller uten ventilklaring! Er en kam spesifisert med for eksempel 0.25mm klaring så utgjør det mellom 20 og 30 grader på durasjon om du måler med eller uten klaring!!

  Altså, vit hva du snakker om å ikke sammenlign kamdata mellom forskjellige fabrikanter ukritisk.

 2. Kammen min har for lite løft!

  SVAR: Noen ganger hender det seg at en kunde kjøper en kam med for eksempel 12.7mm løft. Så får kunden kammen å tar fram skyvelæret å vil måle kamløftet. Han måler på basediameter (90 grader på kamloben) å så rett over maksmålet på kamloben. Differansen skulle bli kamløftet men han måler for eksempel 12.3mm. Hvorfor?        Jo det er fordi hvis løftprofilen er lengre enn 180 grader på kammen (360 veivgrader) så måler du ikke basediamteren ved å bruke skyvelær 90 grader på kamloben, du kommer borti løftkurven. Du kan også risikere dette selv om løftprofilen er mindre enn 180 grader rundt kammen. Se bildet

 3. Hva er TDC?

  SVAR: TDC er forkortelse for Top Dead Center som beskriver akkurat det punktet stempelet er på topp. De fleste motorer har et merke på reimhjul eller svinghjul å en peker som beskriver dette punktet, men dette er ikke nødvendighvis på graden rett. Driver du å justerer kammer på 1 grads nøyaktighet bør du sjekke dette TDC punktet å være sikker på hvor du er. Dette gjør du mest nøyaktig ved å lage en stopper til stempelet slik at det stopper for eksempel 5mm før toppen. Så setter du gradskive på veiva å snurrer motoren til stempelet treffer stopperen (forsiktig) å leser av gradeskiven. Så snurrer du motoren den andre vegen til stempelet treffer stopperen å du leser av gradene igjen. Midt mellom disse to grademålingene er ditt TDC, garantert. Juster den orginale TDC pekeren om nødvendig.

 4. Hvordan skal jeg stille inn kammene hvis jeg har justerbare drev?

  Det skal alltid være med et kamdata kort hvis du kjøper en ny kam, der bør det stå hva løft ved øvre dødpunkt skal være (lift @ TDC) eller lobecenter.